εργασία και μυοσκελετικές παθήσεις

Η σχέση των μυοσκελετικών παθήσεων με την εργασία

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) αποτελούν μία από τις συνηθέστερες διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη πάσχουν από ΜΣΠ, το δε κόστος που συνεπάγονται οι […]