Η σχέση των μυοσκελετικών παθήσεων με την εργασία

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) αποτελούν μία από τις συνηθέστερες διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη πάσχουν από ΜΣΠ, το δε κόστος που συνεπάγονται οι εν λόγω διαταραχές για τους εργοδότες ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Η αντιμετώπιση των ΜΣΠ συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, όμως ταυτόχρονα συνεπάγεται οφέλη και για τις επιχειρήσεις.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) προσβάλλουν συνήθως τη ράχη, τον αυχένα, τους ώμους και τα άνω άκρα, αλλά μπορεί να εκδηλωθούν και στα κάτω άκρα. Περιλαμβάνουν κάθε βλάβη, ή διαταραχή των αρθρώσεων, ή άλλων ιστών. Τα προβλήματα υγείας κυμαίνονται από τις ελαφρές ενοχλήσεις και τους πόνους, έως τις σοβαρές ασθένειες που απαιτούν τη διακοπή της εργασίας, ή την υποβολή σε θεραπευτική αγωγή. Σε πιο χρόνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγούν σε αναπηρία και να επιβάλλουν την αποχώρηση από την εργασία.

Οι δύο κύριες ομάδες ΜΣΠ είναι οι πόνοι της ράχης/τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης και οι διαταραχές των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία (πιο γνωστές ως «κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης»).

Αιτίες ΜΣΠ στην εργασία:

Οι περισσότερες ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως οι ΜΣΠ δεν οφείλονται σε μία μόνο αιτία, αλλά στον συνδυασμό διαφόρων παραγόντων. Μεταξύ των σωματικών αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εντός του χώρου εργασίας περιλαμβάνονται:

  • οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ή οι κινήσεις που απαιτούν δύναμη
  • ο χειρισμός φορτίων, ιδίως κατά τη στροφή και την κάμψη του κορμού
  • οι επίπονες και οι στατικές στάσεις του σώματος
  • οι κραδασμοί, ο ανεπαρκής φωτισμός, ή τα εργασιακά περιβάλλοντα με συνθήκες ψύχους
  • η ταχύρρυθμη εργασία
  • η παρατεταμένη καθιστική εργασία, ή η ορθοστασία στην ίδια θέση

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία συνδέουν τις ΜΣΠ με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου (ιδίως σε συνδυασμό με σωματικούς κινδύνους), όπως:

  • υψηλές απαιτήσεις εργασίας ή χαμηλός βαθμός αυτονομίας
  • χαμηλός βαθμός ικανοποίησης από την εργασία

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι κανονισμοί των κρατών μελών και οι κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζουν καλές πρακτικές αναγνωρίζουν ήδη τη σημασία της πρόληψης των ΜΣΠ. Η αντιμετώπιση των ΜΣΠ αναγνωρίζεται ως θέμα προτεραιότητας από τα κράτη μέλη και από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους.

Διαβάστε περισσότερα: https://osha.europa.eu/el

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)